DZIENNIK ELEKTRONICZNY | KONSULTACJE DLA RODZICÓW | KALENDARZ |
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020
Certyfikat UNESCO
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Dla uczniów
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
KONTAKT DO SZKOŁY
Copyright ©
Szkoła Podstawowa
im. Jana Klicha w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: spwieprz@poczta.onet.pl
ADMIN. STRONY:
Alina Jakubiec

Gminny Konkurs Wokalno-Taneczny - MusicPlay-Show'2019 - Koncert Laureatów. 17.05.2019 r.

Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Wokalno-Tanecznego "MusicPlay-Show" - odbył się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu. W koncercie udział wzięli:
- Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz: mgr inż. Maciej Mika.
- Przedstawicielki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu: mgr Maria   Skolarz i mgr Katarzyna Hankus.
- Przedstawicielki Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Radziechowach Wieprzu:   mgr Agnieszka Zemczak-Karkoszka i mgr Monika Noga.
- Pan Tomasz Podgórski - Szkoła Tańca „Dance 4You”.
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu: mgr Grzegorz Ciurla.
- Nauczycie, laureaci konkursu, rodzice oraz uczniowie szkoły w Wieprzu. 
Na Koncercie Laureatów zostały wręczone dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu, podziękowania dla nauczycieli – opiekunów oraz sponsorów konkursu. Koordynator: mgr Alina Jakubiec
| PODSUMOWANIE KONCERTU| | ZOBACZ FILM|

Gminny Konkurs Wokalno-Taneczny - MusicPlay-Show'2019 (eliminacje szkolne). 29.04.2019 r.

W dniu 9 maja 2019 r. odbędzie się XIX edycja międzyszkolnego Gminnego Konkursu Wokalno-Tanecznego MusicPlay-Show. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu o godz. 11:00.
Koncert Laureatów odbędzie się 16 maja 2019 r., o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu. Na koncercie zostaną wręczone dyplomy, podziękowania i nagrody dla laureatów konkursu. Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu wraz z opiekunami.
Konkurs jest organizowany pod patronatem Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Radziechowach-Wieprzu. Koordynator: mgr Alina Jakubiec.
| KONCERT LAUREATÓW - KOLEJNOŚĆ WYSTĘPUJĄCYCH|
| WYNIKI KONKURSU| | ETAP MIĘDZYSZKOLNY | | REGULAMIN |

EGZAMIN GIMNAZJALNY. 10.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny w naszej szkole odbędzie się zgodnie z terminarzem i procedurami CKE w dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r. 
HARMONOGRAM: 
1. Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa). 
- Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00.
- Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00.
2. Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek).
- Z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00. 
- Z zakresu matematyki – godz. 11:00. 
3. Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek). 
- Na poziomie podstawowym – godz. 9:00. 
- Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. 
| ZOBACZ WIĘCEJ |

POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNO-JĘZYKOWY „IKAR” - WYNIKI. 10.04.2019 r.

W Powiatowym Konkursie Informatyczno-Językowym „IKAR” wyróżnienie otrzymał Jakub Sałamun z klasy 8a, finalistą konkursu został Konrad Pająk z klasy 8b. Finał konkursu składał się z dwóch części (język angielski – rozmowa), informatyczna (praktyka – grafika w programach GIMP, Inkscape i Scratch).
Opiekunowie naukowi: mgr A. Jakubiec, mgr W, Jakubiec, mgr A. Mrowiec. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

WYNIKI KONKURSU „WIOSNA W KAŻDEJ KLASIE”. 26.03.2019 r.

2 marca br. komisja w składzie: mgr Marta Skrzyp-Bigos, mgr Grzegorz Śleziak oraz Joanna Wrona (przewodnicząca SU) oceniła wiosenne gazetki w każdej klasie. Wybór był bardzo ciężki, wszystkie klasy wykazały się ogromną kreatywnością i pracowitością. Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom i wychowawcom za wzięcie udziału w konkursie, zwycięzcom - GRATULUJEMY! WYNIKI:
Kategoria wiekowa klas 1-3 szkoły podstawowej.
I miejsce: 2b i 3b (ex aequo po 35 punktów).
Kategoria wiekowa klas 4-6 szkoły podstawowej.
I miejsce: 4a i 4b (ex aequo po 35 punktów).
Kategoria wiekowa klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum.
I miejsce: 7a (33 punkty).
Wyróżnienie: 7b (29 punktów). „Słodkie nagrody” zostaną przekazane na ręce wychowawców klas.

DNI OTWARTE SZKÓŁ PONAD PODSTAWOWYCH. 18.03.2019 r.

W dniu 13 marca 20189 r. 29 uczniów klas ósmych pod opieką mgr Małgorzaty Zawady, mgr Anny Micherdy, mgr Barbary Żur i dr. Przemysława Dyrlagi wzięło udział w Dniach Otwartych Szkół Ponadpodstawowych w Żywcu. Od godz. 8:30 do 10:00 uczniowie zwiedzili Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Zobaczyli wyposażenie sal oraz pracowni, w których uczniowie uczą się i przygotowują do wykonywania wybranego zawodu, a także spotkali się z uczniami tej szkoły. Następnie od godz. 10:30 do 12:00 ósmoklasiści brali udział w zajęciach w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. Tu również zapoznali się z ofertą szkoły, zobaczyli pracownie oraz warsztaty, a nawet obejrzeli przygotowany przez uczniów pokaz mody. Mieli także możliwość porozmawiania z uczniami tej szkoły.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY - „LAS I JEGO MIESZKAŃCY”. 12.03.2019 r.

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Las i jego mieszkańcy”.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i motywowanie dzieci do aktywności twórczej. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej.
Udział w konkursie: Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy I – III, II kategoria: klasy IV – VIII.
Tematyka konkursu: Las i jego mieszkańcy. Technika i format wykonanej pracy: dowolny.
Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną w dowolnej technice i dowolnym formacie. Opis pracy: Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek autora, klasa. Termin oddania prac upływa z dniem 29.03.2019 r. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane autorom. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 01.04.2019 r. Prace składamy u organizatorów lub w bibliotece szkolnej. Organizatorzy: mgr A. Micherda, mgr E. Ciurla, mgr E. Figura.

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. 12.03.2019 r.

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - Edycja XXVIII (2019) - (o Puchar Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz).
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu.
Termin: 23 marzec 2019r. (sobota).
Godzina: 9:00 – uczniowie szkół podstawowych.
Godzina: 10:00 – uczniowie szkół gimnazjalnych.
Godzina: 11:00 – KATEGORIA OPEN (tylko mieszkańcy naszej Gminy).
Miejsce: Sala Sportowa w Wieprzu. Obowiązuje ważna legitymacja szkolna lub dowód osobisty, obuwie zmienne i strój sportowy! ZAPISY W DNIU TURNIEJU (na 30 min przed rozpoczęciem kategorii).
| ZOBACZ WIĘCEJ |

POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNO-JĘZYKOWY „IKAR” - WYNIKI. 4.03.2019 r.

Pragniemy państwa poinformować o osiągnięciach naszych uczniów: Jakub Salałmun (kl. 8 a) i Konrad Pająk (kl. 8 b) zakwalifikowali się do finału Powiatowego Konkursu Informatyczno-Językowego „IKAR”. Finał konkursu odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 13:00 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce. Opiekunowie naukowi uczniów: mgr A. Jakubiec, mgr W. Jakubiec, mgr A. Mrowiec.
Serdecznie gratulujemy!

SZKOLNY KONKURS POETYCKI „JESTEM POETĄ” - WYNIKI. 4.03.2019 r.

Zakończony został szkolny konkurs poetycki pod hasłem „Jestem poetą”. Komisja w składzie: mgr A. Jakubiec, mgr T. Biela, mgr N. Rachwalik, mgr J. Brandys, mgr I. Knapek oceniła wszystkie prace konkursowe zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła laureatów. Wyniki:
I miejsce: Milena Sobala (kl. 7 a);
II miejsce: Anna Puda (kl. 3 b gimnazjum);
III miejsce: Joanna Wrona (kl. 3 a gimnazjum);
Wyróżnienie: Marcin Matlas (kl. 8 b).

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu na najbliższej akademii. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
| WIERSZE LAUREATÓW |

PROJEKT "ŻYCIE Z PASJĄ". 26.02.2019 r.

W dniu 12 lutego 2019 r. 16 uczniów naszej szkoły pod opieką mgr Małgorzaty Zawady i dr. Przemysława Dyrlagi uczestniczyło w wycieczce do Krakowa. Uczestnicy wycieczki najpierw zwiedzili Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest to jedyne muzeum w Polsce oraz jedno z nielicznych na świecie poświęcone glebom. Powstało w 2012 r. z inicjatywy prof. Stanisława broszka i funkcjonuje w ramach Zakładu Gleboznawstwa Leśnego. Opiekę nad nim sprawuje jeden pracownik, który jest jednocześnie edukatorem – dr inż. Piotr Pacanowski, który poprowadził zajęcia.
| ZOBACZ WIĘCEJ |

BEZPIECZNE FERIE. 11.02.2019 r.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie ferii zimowych w dniu 04.02.2019r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z policjantem dla uczniów klas I-VIII oraz klas III gimnazjum. Tematem zajęć było bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, zagrożenia w sieci oraz (dla uczniów klas starszych) odpowiedzialność karna nieletnich. Wszystkim uczniom życzymy, aby ferie zimowe upłynęły wesoło, zdrowo i bezpiecznie.

Gminny Konkurs Wokalno-Taneczny - MusicPlay-Show'2019. 21.01.2019 r.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Radziechowy-Wieprz do wzięcia udziału już w  XVIX edycji Gminnego Konkursu Wokalno-Tanecznego MusicPlay-Show. Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia, klasa, repertuar, orientacyjny czas trwania utworu, imię i nazwisko opiekuna). Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 9 maja 2019 r., godz. 11:00 (czwartek) w Szkole Podstawowej im. J. w Wieprzu. Konkurs jest organizowany pod patronatem Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Radziechowach-Wieprzu.Koordynator: mgr Alina Jakubiec.
| REGULAMIN KONKURSU | | ZGŁOSZENIA |

NASZE SUKCESY: MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY „BÓBR”. 14.01.2019 r.

W XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr" WYRÓŻNIENIE otrzymała uczennica klasy VI b, Wioletta Lach. Wioletta zdobyła 102.5 pkt. w kategorii Beniamin. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komutacyjnego, oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Opiekun naukowy: mgr Alina Jakubiec

2
Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Godzina
OUR SCHOOL
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów.

Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
Archiwum
Szkolenie nauczycieli
HISZPANIA - SPOTKANIE
Z BURMISTRZEM: